Σπουδές

  • 2011 Μεταπτυχιακό με τίτλο «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα», με ειδίκευση στην “Ειδική Αγωγή” του τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών.
  • 2001 Πτυχίο Ψυχολογίας του τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
  • 1997 Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.