Επιμόρφωση

Η διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωσή μου σε θέματα που αφορούν στο παιδί και στην οικογένεια αλλά και γενικότερα στο χώρο της ψυχικής υγείας είναι ένα από τα πρώτιστα ενδιαφέροντά μου. Παραθέτω ενδεικτικά κάποια από τα πιο ενδιαφέροντα σεμινάρια που παρακολούθησα:

  • Εκπαίδευση στη χορήγηση, βαθμολόγηση, ερμηνεία και γραπτή παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην αξιολόγηση της νοημοσύνης παιδιού και εφήβου: Ελληνική Κλίμακα Νοημοσύνης WISC-III.
  • Συμμετοχή στο σεμινάριο Εξειδίκευσης εκπαιδευτικών, "Δημιουργία προϋποθέσεων για τη σχολική ενσωμάτωση, την αποτελεσματική εκπαίδευση και την κοινωνική αποδοχή, νοητικά υστερούντων ατόμων".
  • Συμμετοχή σε πρόγραμμα Ομαδικής Εποπτείας και Ομαδικής Ψυχοθεραπείας.
  • Συμμετοχή στο 1ο Πανελληνιο Συνέδριο “Η Ειδική Αγωγή στην Κοινωνία της Γνώσης”.
  • Συμμετοχή στη διημερίδα με θέμα "Εκπαίδευση στις Αναπτυξιακές Διαταραχές".
  • Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Συνάντηση με θέμα "Η πολυπολυτισμική ταυτότητα της οικογένειας μεταναστών της νέας χιλιετίας".