Εμπειρία

  • 01/05/2006 – έως σήμερα Εργάζομαι ιδιωτικά στο χώρο της Ειδικής Αγωγής. Συνεργάζομαι με οικογένειες για την εκπαίδευση παιδιών - ατόμων με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, Νοητική Καθυστέρηση, Αυτισμό και Μαθησιακές Δυσκολίες. Παράλληλα συνεργάζομαι με Ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς για συμβουλευτική και στήριξη γονέων.
  • 01/06/2004 – 30/04/2006 Ψυχολόγος στον Ξενώνα του ολοκληρωμένου κέντρου αντιμετώπισης του αυτισμού και των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών – «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ». Εκπαίδευση παιδιών ηλικίας 3 - 12 χρόνων σε προγράμματα εκάμθησης κοινωνικών, γνωστικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων.
  • 01/11/2002 – 30/05/2004 Ψυχολόγος στη Μονάδα Ημερήσιας Περίθαλψης Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης Παιδιών - Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «ΑΓΑΠΗ». Εκπαίδευση και ψυχολογική υποστήριξη ατόμων με νοητική καθυστέρηση και συνοδές ψυχικές διαταραχές σε κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης.
  • 31/01/2002– 30/10/2002 Ψυχολόγος στο Κέντρο Πρόληψης Κατά των Ναρκωτικών Νομού Ρεθύμνης. Συντονισμός ομάδων γονέων με στόχο τη συμβουλευτική και τη στήριξη τους στο γονεϊκό ρόλο, καθώς και ατομική συμβουλευτική.